Termat dhe Kushtet

Termat dhe Kushtet

1. Pranimi juaj

DUKE PËRDORUR ose duke vizituar IsmailiWeb.ch ("Website"), OSE parashtrohet material me këtë faqe interneti, ti duhet të miratosh (1) KËTO KUSHTET DHE RREGULLAT (e "Kushtet dhe rregullat"), dhe (2) PRIVACY POLICY IsmailiWeb'S. Këto Kushtet dhe rregullat zbatohen për të gjithë përdoruesit e internetit. Nëse ju nuk pajtoheni me këto Terms & Conditions, Privacy Policy, atëherë ju lutem mos përdorni faqen e internetit.

2. Lidhjet

Faqja e internetit mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të palës së tretë që nuk janë në pronësi apo e kontrolluar nga IsmailiWeb. IsmailiWeb nuk është e lidhur me ato faqet e internetit, nuk ka kontroll mbi, dhe nuk merr përgjegjësinë për, përmbajtjen, politikat e intimitetit ose praktikat e çdo faqet e internetit të palës së tretë. Përveç kësaj, IsmailiWeb nuk do dhe nuk mund të censurojë apo redaktuar përmbajtjen e çdo faqe interneti të palës së tretë. Për reklama, ne i mbajmë të drejtën të refuzojë ose të kërkojë ndryshime për ndonjë reklama në IsmailiWeb për ndonjë arsye. Duke përdorur faqen e internetit, ju shprehimisht lirimin IsmailiWeb nga çdo dhe të gjitha përgjegjësitë që dalin nga përdorimin tuaj të ndonjë faqe interneti të palës së tretë. Prandaj, ne ju inkurajojmë që të jetë i vetëdijshëm kur ju kanë lënë faqen e internetit dhe për të lexuar termat dhe kushtet dhe privacy policy e secilit website të tjera që ju vizitoni.

3. Faqja Qasja

IsmailiWeb këtë mënyrë jep lejen për të përdorni faqen e internetit, me kusht që: (i) përdorimin tuaj të internetit është vetëm për përdorim personal tuaj, jotregtar; (ii) ju nuk do ta kopjuar, shpërndarë ose modifikojë ndonjë pjesë të faqes pa autorizim paraprak me shkrim IsmailiWeb-së; (iii) ju nuk do të dërgojë reklama të pakërkuara ose të paautorizuar, spam, letra zinxhir, etj, (iv) ju nuk do të transmetojë çdo material që përmban viruse software, ose kod të tjera të dëmshme kompjuter, fotografi apo programe; (v) ju nuk do të ndërpresin servers ose rrjete të lidhura me faqen e internetit; dhe (vi) që në përputhje me këto Kushte & Kushtet. Në mënyrë për të hyrë disa karakteristika të internetit, ju do të keni për të krijuar një llogari. Ju nuk mund të përdorni llogarinë e tjetrit pa leje. Kur të krijuar llogarinë tuaj, ju duhet të sigurojë informacion të saktë dhe të plotë. Ju jeni përgjegjës vetëm për aktivitetin që ndodh në llogarinë tuaj, dhe ju duhet të mbani fjalëkalimin e llogarisë tuaj të sigurt. Ju duhet të njoftojë IsmailiWeb menjëherë për çdo shkelje të sigurisë ose përdorimit të paautorizuar të llogarisë tuaj. Ju do të jetë përgjegjës për ndonjë përdorim të bërë nga llogaria juaj apo fjalekalimin dhe humbjet e IsmailiWeb ose të tjerëve për shkak të përdorimit të paautorizuar. IsmailiWeb nuk do të jetë përgjegjës për humbjet tuaja shkaktuar nga ndonjë përdorim të paautorizuar të llogarisë tuaj. Ju nuk bien dakord për të përdorur ose të fillojë ndonjë sistem të automatizuar, duke përfshirë pa kufizim, "robotë", "merimangat" dhe "offline lexuesit", që accesses Website në një mënyrë që dërgon shumë mesazhe kërkesë për serverat IsmailiWeb në një periudhë të caktuar kohë se një njeri mund të prodhojë në mënyrë të arsyeshme në të njëjtën periudhë, duke përdorur një shfletues konvencionale on-line web. IsmailiWeb jep operatorët e kërkimit leje motorët publik për të përdorur merimangat të kopjoni materiale nga e internetit për të vetmin qëllim të krijimit të disponueshme publikisht indekset e shfletueshme e materialeve, por jo arka apo arkivat e materialeve të tilla. IsmailiWeb rezervon të drejtën të revokojë këto përjashtime në përgjithësi ose në raste të veçanta. Ju nuk bien dakord për të mbledhur ose korrjes ndonjë informacion personalisht të identifikueshme, duke përfshirë edhe emrat e llogarive ose e-mail adresat, nga e internetit, e as të përdorin sistemet e komunikimit të ofruara nga faqja e internetit për qëllime joshje komerciale. Ju pranoni të mos bëj thirrje, për qëllime komerciale, çdo përdorues i internetit në lidhje me parashtresat e tyre User (siç përcaktohet më poshtë). IsmailiWeb ka të drejtë të përfundojë qasjen tuaj në faqen e internetit, sipas gjykimit të saj, menjëherë dhe me ose pa arsye.

4. Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale

Përmbajtja në faqen e internetit, duke përfshirë të gjitha Submissions User, duke përfshirë pa kufizim, tekst, software, scripts, grafika, fotografi, tinguj, muzikë, video dhe karakteristika interaktive ("Content") dhe markat tregtare, markat e shërbimit dhe logot që përmbahen aty ( "Marks"), janë në pronësi apo licencuar për IsmailiWeb. Përmbajtja në Website është dhënë për ju "AS IS" për të dhënat tuaja dhe përdorim personal vetëm dhe nuk mund të përdoren, kopjohet, shpërndahet, transmetohet, transmetohet, shfaqet, të shitur, të licencuar, reverse engineered, de-hartuar, ose përndryshe shfrytëzohen për ndonjë qëllim tjetër lloj, pa miratimin paraprak me shkrim IsmailiWeb së. IsmailiWeb rezervon të gjitha të drejtat që nuk jepen shprehimisht në dhe në faqen e internetit. Në qoftë se ju shkarkoni ose printoni një kopje të përmbajtjes për përdorim personal, ju duhet të mbajë të gjitha të drejtën e autorit dhe njoftime të tjera të pronarit që ai përmban. Ju nuk pranoni të anashkaluar, çaktivizojeni ose ndryshe të ndërhyjnë me karakteristika të sigurisë të lidhura të internetit ose karakteristika që parandalojnë ose kufizojnë përdorimin ose kopjimi i cdo Permbajtje ose zbatojnë kufizime në përdorimin e internetit.

5. Parashtresat User

Website lehtëson dorëzimin e videos apo përmbajtje të tjera nga ju dhe përdoruesit e tjerë ("parashtresat e përdoruesit") dhe hosting dhe publikimi i këtyre Submissions User. Ju e kuptoni se nëse janë apo jo të tilla Submissions User janë publikuar, IsmailiWeb nuk garanton asnjë konfidencialitetin në lidhje me çdo Submissions User. IsmailiWeb ka diskrecion të plotë nëse do të pranojë ose refuzojë User paraqitjen tuaj, ose për të transferuar User Paraqitja tuaj nga një program IsmailiWeb për një tjetër program ose pjesë të internetit. Ju do të jetë përgjegjëse vetëm për Prezantimin vetë tuaj të përdoruesit dhe pasojat e postimit apo publikimi i tyre. Ju përfaqësoni dhe urdhër që: (i) ju vetë ose të ketë të drejtat dhe lejet e nevojshme për të përdorur dhe të autorizojë IsmailiWeb të përdorin të gjitha autorit, markës tregtare ose të drejtat tjera të pronësisë në dhe për çdo Submissions User për të mundësuar përfshirjen dhe përdorimin e tyre siç parashikohet nga Website dhe këto Kushtet dhe rregullat; dhe (ii) të ketë pëlqimin me shkrim dhe / ose lejen e secilit dhe çdo individi identifikueshëm në përdoruesit Paraqitja për të përdorur emrin e tyre apo ngjashmëri siç parashikohet nga faqja e internetit dhe këto Terms & Conditions. Ju mbajë të gjitha të drejtat tuaja të pronësisë në Submissions tuaj User. Megjithatë, duke paraqitur parashtresat e përdoruesit për IsmailiWeb, ju në këtë mënyrë jep IsmailiWeb, përveç ndonjë të drejtave të tjera të cilat i ka në përputhje me çdo program tjetër të ngritur nga IsmailiWeb, një gjithë botën, jo-ekskluzive dhe licencës të transferueshme për t'u përdorur, kopje, të përgatisë vepra të rrjedhura e (duke përfshirë pa kufizim, të ndërrojë emrin, modifikoni, të shkurtojë, ndarë videot në segmente të ndryshme, dhe të përdorin të gjithë video ose segmente si pjesë e përmbledhjeve), shfaqje, dhe të kryejë parashtresat e përdoruesit në lidhje me faqen e internetit dhe IsmailiWeb-së (dhe e saj ) e biznesit pasuesit së, duke përfshirë pa kufizim të lejojë qasjen në faqen e internetit të palëve të treta për të parë paraqitjen User (dhe vepra të rrjedhura të tyre). Ju gjithashtu në këtë mënyrë të japë çdo përdorues të internetit apo shikuesit tjetër e paraqitjes përdoruesit një e djathtë jo-ekskluzive për të përdorur, riprodhoni, shpërndani, të përgatisë vepra të rrjedhura, ekranit dhe të kryejë këto parashtresa përdorues, të gjitha për përdorim jo-komerciale dhe personale. Ju pranoni se ju nuk do të: (i) të paraqesë materiale që është e copyright, i mbrojtur nga sekret tregtar ose përndryshe subjekt i të drejtave të pronarit të palës së tretë, duke përfshirë privatësisë dhe publicitet të drejtave, nëse ju jeni pronar i këtyre të drejtave ose të ketë leje nga pronari i tyre i ligjshëm të postoni User Paraqitja dhe për të dhënë IsmailiWeb gjitha të drejtat licencës së dhënë në këtë dokument; (ii) të publikojë gënjeshtrat apo keqinterpretime që mund të dëmtojë IsmailiWeb apo ndonjë palë e tretë; (iii) të paraqesë material që është i paligjshëm, të pahijëshme, shpifës, kërcënuese, pornografike, ose nxit sjellje që do të konsiderohet si një vepër penale, që sjell përgjegjsi civile, shkelin çdo ligj, ose (iv) misidentify veten në paraqitjen e User Paraqitja apo keqparaqesë identitetin tuaj të vërtetë. IsmailiWeb nuk miraton ndonjë Paraqitja User ose çdo opinion, rekomandim, ose këshilla shprehur aty, dhe IsmailiWeb shprehimisht poshtë çdo dhe të gjitha përgjegjësitë në lidhje me Submissions User. Ju e kuptoni se kur duke përdorur faqen e internetit, ju do të jetë ekspozuar ndaj Submissions User nga një shumëllojshmëri e burimeve, dhe kjo IsmailiWeb nuk është përgjegjës për saktësinë, dobia, sigurinë, ose të drejtat e pronës intelektuale ose në lidhje me Submissions User tilla. Ju mund të jenë të ekspozuar ndaj Submissions User që janë të pasakta, fyese, të pahijshme, ose të pakëndshëm, dhe ju pranoni të heqë dorë, dhe në këtë mënyrë do të heq dorë nga, të drejtat dhe mjetet ligjore ose të barabarta që mund të keni kundër IsmailiWeb në lidhje me to, dhe pranoni të siguroj dhe mbajë IsmailiWeb, pronarët e saj, filialet, punonjësit, agjentët dhe / ose licensuesit, të padëmshme në masë të plotë të lejuar nga ligji në lidhje me të gjitha çështjet që lidhen me përdorimin tuaj të internetit. Ju pranoni se qasje në përmbajtje të caktuara të cilat mund të jenë në dispozicion përmes faqes së internetit dhe të cilat përshkruajnë dhunë, ose përmbajnë imazhet e lakuriqësi, akteve seksuale, ose materiale të tjera seksuale ("Content pjekur") është e lejuar vetëm në qoftë se ju jeni mbi moshën minimale të zbatueshëm në juridiksioni tuaj (shpesh, por jo domosdoshmërisht të 18 apo 21). Për informacione të mëtejshme se çfarë është pranuar apo mos shkoni në faqen tonë FAQ

7. Kufizimi i përgjegjësisë

NË ASNJË RAST IsmailiWeb, SAJ zyrtarët, drejtorët, punonjësit, ose agjentët, JETË PËRGJEGJËS NDAJ JUSH për ndonjë direkte, indirekte, të rastësishme, të veçantë, ndëshkuese, OSE dëmet ÇFARËDO QOFTË që rrjedhin nga çdo (I) përmbajtja, duke përfshirë çdo gabime apo pasaktësi aty , (II) dëmtim personal ose dëmtimit të pronës, të çfarëdo natyre, që rezultojnë nga përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit, (iii) çdo përdorim të paautorizuar të serverat tanë dhe / ose ndonjë dhe të gjitha informatat personale dhe / ose informacionin financiar RUHET aty, (IV ) ndonjë ndërprerje apo PUSHIMI I TRANSMETIMIT për në ose nga faqen tonë të internetit, (IV) ndonjë të mete, viruse, Trojan horses, ose të ngjashme, që mund të transmetohet në ose nëpër faqen tonë të internetit nga ndonjë palë e tretë, dhe / ose (v) ndonjë gabim ose mangësi në çdo përmbajtje apo për ndonjë humbje ose dëmtim të çfarëdo lloji e shkaktuara si rezultat i përdorimit të çdo përmbajtjeje në ose nëpërmjet faqes së internetit, QOFTË BAZUAR NË garanci, kontratë, dhimbje reumatike, OSE ÇDO TEORI TJETËR LIGJORE, apo jo dhe nëse IsmailiWeb është këshilluar PËR MUNDËSINË E DËMEVE TË TILLA. KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË sipër do të zbatohen në masë të plotë LEJUAR NGA LIGJI në juridiksionin FUQI. Ju në mënyrë specifike PRANONI SE IsmailiWeb NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR APLIKIM përdoruesit apo shpifëse, ofendues, ose sjellje të paligjshëm të çfarëdo palë e tretë dhe se rreziku i dëm ose dëmtim nga e mësipërmja mbetet plotësisht ME JU.

8. Dëmshpërblimi

Ju pranoni të mbrojtur, dëmshpërblyer dhe të mbajë IsmailiWeb padëmshme, filialet e saj, dhe oficerët e tyre respektive, drejtorët, punonjësit dhe agjentët, nga dhe kundër çdo dhe të gjitha pretendimet, dëmtimet, detyrimet, humbjet, detyrimet, kostot dhe shpenzimet (duke përfshirë por jo kufizuar në tarifat e avokatit) që rrjedhin nga: (i) përdorimin tuaj të internetit; (ii) shkelja juaj nga këto Kushtet dhe rregullat; (iii) shkelja juaj e kushteve që zbatohen për Përdoruesi paraqitjen tuaj; (iv) shkelja juaj i ndonjë të drejte pale të tretë, duke përfshirë pa kufizim çdo drejtën e autorit, pronës, publiciteti apo privatësia e drejtë; ose (v) çdo pohojnë se një nga Submissions tuaj User shkaktuar dëme një pale të tretë. Ky detyrim mbrojtje dhe dëmshpërblim do të mbijetojë këto Kushte dhe Kushtet dhe përdorimin tuaj të internetit.

9. Aftësia për të pranojnë kushtet & Kushtet

Ju pohojmë se ju jeni ose më shumë se 18 vjeç ose kenë pëlqimin e prindërve ose kujdestarit për të hyrë në këto Terms & Conditions, dhe në përputhje me këto Kushtet e Përdorimit. Në çdo rast, ju pohojmë se ju jeni mbi moshën 13, pasi Website nuk është menduar për fëmijët nën 13. Nëse jeni nën 13 vjeç, atëherë ju lutemi mos përdorni Website-ka shumë web të tjera të mëdha faqet për ju. Bisedoni me prindërit për atë që faqet janë të përshtatshme për ju.

10. Caktimi

Këto Kushtet dhe rregullat, si dhe të drejtat dhe licencat e dhëna sipas saj, nuk mund të transferohet ose të caktuar nga ju, por mund të jetë i caktuar nga IsmailiWeb pa kufizim

Ishte kjo përgjigje ndihmëse?

 Printo artikullin

Gjithashtu lexo

Backup/Restore Policy

We undertake periodic backups of data on our shared hosting servers, but the final...